Lokalhistoriske bildebaser i Oslo

Søndre Aker historielags bildesamling

Dublin Core

Tittel

Søndre Aker historielags bildesamling

Beskrivelse

Vår digitale bildesamling har blitt til gjennom et samarbeid mellom historielaget og Deichmanske bibliotek.

Arbeidet med bildesamlingen startet i 2002 og hensikten var å tilgjengeliggjøre historielagets fotomateriale i en søkbar database tilgjengelig for alle.

Samlingen består så langt av eldre fotografier, primært fra historielagets dekningsområde, d.v.s. i det alt vesentlige fra den nye bydelen Nordstrand (fra 1. januar 2004). Bildene omfatter varierte motiver, og er hovedsakelig i svart/hvitt. Vi finner oversiktsbilder, bilder av gårder, husmannsplasser og annen bebyggelse, kommunikasjoner og mennesker.

Historielaget er interessert i å utvide samlingen, og ønsker å kopiere og/eller digitalisere og publisere  lokalhistoriske bilder så ta gjerne kontakt med oss dersom du har bilder som kan være av interesse for andre.

Bildene i samlingen kan ikke kopieres og brukes uten etter avtale med historielaget og/eller andre eiere. Det er angitt på hvert enkelt bilde som er lagt ut, hvem som etter vårt skjønn, forvalter rettighetene.

Historielaget vil takke alle som opp gjennom årene har gitt oss bilder og således bidratt til denne samlingen.

Kontakt

Søndre Aker Historielag v/Lasse Bergholmen
E-post: lassevs@gmail.com 
Telefon: 48497605

Collection Items

 • https://omeka.sondreaker.no/files/original/0f64c96eab636f6d0d85562e7eb4946b.jpg

  Bekkelaget gymnas eller Bekkelaget høyere skole ble bygget i 1939. Skolen skiftet i 1948 navn til Holtet høyere skole. Siden 1977 har skolen hatt navnet Holtet videregående skole.

  Position: 1689 (47 views)

 • https://omeka.sondreaker.no/files/original/6d552fcc908453db0762917875141821.jpg

  17. mai 1960. Karl Raaholt, Finn Kögel, Tore Gundersen m/barnevogner, Turid Kjeldsen, Steinar foss på Sæterkrysset

  Position: 1229 (55 views)

 • https://omeka.sondreaker.no/files/original/69601d4ecd6406f794102f12022773ae.jpg

  Folk er samlet ved 17.- maitogets avslutning foran kirken

  Position: 2185 (40 views)

 • https://omeka.sondreaker.no/files/original/f57654049ddde9e09ed0521339121d90.jpg

  17.mai-feiring på Nordstrand, sannsynligvis et av de første etterkrigsårene. Kan noen identifisere korpset utenfor Ekebergveien 237? Bygget til venstre (nåværende Bjørn Frisør) tilhørte Hartvig Østlies kolonialforretning, som ligger bakerst til høyre. Det lille huset foran til høyre rommet bakeriutsalget. Nå holder Trill-inn til her.

  Position: 1818 (45 views)

 • https://omeka.sondreaker.no/files/original/0ba494bac257f30b1a317c84487c8b1d.jpg

  Knut Jacobsen var overlærer ved Prinsdal skole fra 1968 til 1972. (Stillingsbetegnelsen "overlærer" er nå endret til "rektor") Her holder han tale på nasjonaldagen. Jacobsen gikk senere over i tilsvarende stilling på Bjølsen skole.

  Position: 2974 (32 views)

 • https://omeka.sondreaker.no/files/original/eda5f199535cedd882e2d6a21d800c85.jpg

  17. mai-feiring på Sæter 1989. Fjorårets russ klare til å kaste sagflis på årets russ fra trikkebrua over Nordstrandveien.

  Position: 3574 (28 views)

 • https://omeka.sondreaker.no/files/original/30c81f6a6edbfc44348a6eee9e0b85c9.jpg

  17. mai på Nordstrand. Lektor Per Nyquist Grøtvedt fra Nordstrand Høyere Skole i forgrunnen. Fanen tilhører Klemetsrud skole.

  Position: 2273 (39 views)

 • https://omeka.sondreaker.no/files/original/89be95df3e875b421adfda180c3fd15f.jpg

  17. mai-toget på Sæter jubileumsåret 1989. Nordstrand videregående skole var 100 år i 1989.

  Position: 3111 (31 views)

 • https://omeka.sondreaker.no/files/original/cdf2bc604eadcc7908c117296e7fed94.jpg

  17. mai-toget på vei opp Nordstrandveien på Sæter. På trikkebrua står fjorårets russ klare til å helle sagflis på årets kull.

  Position: 3111 (31 views)

 • https://omeka.sondreaker.no/files/original/d77f336cd81a16937d947acbd2c3a717.jpg

  17.mai-tog i Ekebergveien sannsynligvis et av de første etterkrigsårene. Vi ser bygningene i Ekebergveien 237 bak. Skiltet mellom fanen og flagget viser at Hartvig Østlie (kolonialforretningen til høyre i bakgrunnen) også drev med salg av "Kul, koks, hel og huggen Ved" foruten torvstrø. I våre dager rommer huset Bjørn Frisør. Bekreftelse på årstall, om noen kjenner igjen personer og om noen kjenner igjen fanen ønskes!

  Position: 2185 (40 views)

Position: 7 (208 views)