Bla i ressurser (22 totalt)

  • Dato inneholder "1891"

https://bildebaser.deichman.no/files/original/c9ee50cb196154ae014b4d2d93ab8878.jpg
Christiania Spigerverk startet sin virksomhet i Nydalen 1853 i bygningene etter en sag som hadde tilhørt Lillo gård, Nedre Lille Oue Quantum Saug. Den lå ved Akerselva og vannfallet som fulgte med saga ble også kraftkilden for Spigerverket. I starten…

https://bildebaser.deichman.no/files/original/3068712bae5e0b84ea36a734d41d7c43.jpg
Bildet er malt av Henry Næss som har stått ved Nydalsdammens vestside med elva og Grandalen i bakgrunnen. Paviljongen bak Skakstad tilhørte Nydalsskytterne. Der var også skytebanens standplass. Det ble skutt over elva mot skivene som sto i…

https://bildebaser.deichman.no/files/original/0aa07fd8f5ae14362df2062faf02acb7.jpg
Bildet viser en del Nydalen-skyttere samlet ved skytebanen på Skakstad før århundreskiftet. NR. 2 fra venstre i første rekke: Thomas Svendsen. Videre følger Martinius Olsen Sandhaug, Søren Christoffersen, Alfred Andersen, Johan Anthonsen. Sittende:…

https://bildebaser.deichman.no/files/original/edd48d44c218ed0e6e985492b85ad72b.jpg
Foruten Veveri A som ble bygget i 1864, ser vi til venstre på bildet det såkalte Ruggeriet. Huset bakenfor til venstre er plassen Dalstuen, også kalt Dalastua eller bare ”Dar’n”.

https://bildebaser.deichman.no/files/original/fb4a68799802372b54e979639b1a5e83.jpg
Bolighusene på bildet var arbeiderboliger for ansatte ved Mustads Fabrikker. Det store huset nærmest med tre skorsteiner var "Villa Haug", også kalt "Boli'n". Huset til høyre er "Evensengården" (flyttet sørover og rehabilitert ved byggingen av Norsk…

https://bildebaser.deichman.no/files/original/1d2092421b37dea1acc7c5bd74bb5d10.jpg
Fra det første landsrennet i "Mesterbakken" i 1891.
Mesterbakken tilhørte Nydalens Skiklub og lå i skråningen fra Grefsen kapell og ned mot Nydalens Compagnie. Den kunne ikke lenger benyttes da Gjøvikbanen ble anlagt tvers over bakken rundt år 1900.…

https://bildebaser.deichman.no/files/original/23ab5dd800ba0d0aa8367facb2cfc7cc.jpg
Kaptein Flingtorp var født i Berg utenfor Halden. Han flyttet til Kapellveien 39 på Grefsen i 1911. Han var utdannet underoffiser og var i tillegg gymnastikklærer.
Flingstorp var Grefsen idrettslags representant i arbeidet med å få anlagt Grefsen…

https://bildebaser.deichman.no/files/original/e29fcf2264326a2443916d7b1053efe6.jpg
Familien Andresen ca. 1891. Foran: Mathilde, Ole, Ragnvald og Klara. Bak: Jakob, Albert og Karl.

https://bildebaser.deichman.no/files/original/5c264f8a99c72ad770ed6cff0a81211a.jpg
Hovedbygningen på Disen gård slik den var etter utvidelsen i 1880-årene. Husfruen på Disen, Anna Arnesen (datter av Iver Olsen på Sandakerbakken), hadde bedt sin bror, arkitekt Harald Olsen, om å tegne en utvidelse av den eldre stuebygningen. Den var…
Utformater

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2