Bla i ressurser (132 totalt)

  • Dato inneholder "1954"

https://bildebaser.deichman.no/files/original/5030d5aa83404a4255c1e510fd696f10.jpg
Fra en åker på Brekke gård, utsikt mot Kjelsås, Sagagårdene Brekke bruk og Brekkefossen, kjelsås skole. Avbildet: Dorrell, Thomas (engelsk) (gift med Berthe Thaugland).

https://bildebaser.deichman.no/files/original/c8cc6df59fb91edd74d12fb7fb619baf.jpg
For å lette atkomsten til Kjelsås for beboere i den delen av Øvre Grefsen som ligger i Grefsenåsen, ble det anlagt en trapp mellom Myrerskogveien og Lachmanns vei i skaret der Myrerbekken går. Trappa ble bygget på dugnad, og primus motor var Alf…

https://bildebaser.deichman.no/files/original/6cb40f95e0fc47629490d0d5677da342.jpg
Bedriften slik den så ut da denne virksomheten var alene på de gamle jordene til Brekke gård. Fyrhuset til venstre. Bygningene er senere blitt endret og påbygd, men er fortsatt lett gjenkjennelige blant alle de andre næringsbyggene som gjennom årene…

https://bildebaser.deichman.no/files/original/5d016a9bb4e9941a6c4d823ed04fa373.jpg
Sørbråten kapell ved Snippen stasjon i Maridalen. Kvinneforeningen Sørbråten kapellforening overtok "Modellsnekkernes feriehjem" og bygde det om til kapell. Det ble innviet i 1948.Denne delen av Maridalen var opprinnelig en del av Grefsen menighet og…

https://bildebaser.deichman.no/files/original/0d77790c6c1bae3be7ef9485b4dac61c.jpg
Svein Byhring som bokser. "Borgball-revyen" 1954

https://bildebaser.deichman.no/files/original/d68211768c83fe68807973a64ee20408.jpg
På jobb i stålverket

https://bildebaser.deichman.no/files/original/e3d4b52d7d57a25e1266f74ec72e83ee.jpg
Velkjent og staselig hus på hjørnet av Grefsenveien og Storoveien. Apoteket ble åpnet i 1918 av apoteker Birger Foss, etter grundige vurderinger av behovet fra 1916. Spesielt distriktslege Christian Kahrs var en viktig pådriver. Fra 1975 var apoteket…

https://bildebaser.deichman.no/files/original/9d96d76174a053203ad12b1becaa94c2.jpg
Storo-krysset ca. 1950 (?)

https://bildebaser.deichman.no/files/original/1cd7173d3812f09f5bd2c82476001274.jpg
Driftsbygninger (uthuset) rives på Storo gård, ca. 1950.

https://bildebaser.deichman.no/files/original/ed8e137f284e8ef36aed82ec4b1ffd0a.jpg
Storo gård, ca. 1950. Bildet til høyre: Fjøset på Storo gård.
Utformater

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2